ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Κωδικός: 104/377

Ημ/νίες: 09/09/2005 - 14/10/2005