1 Αθλητής
  1. ΒΑΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [11515]
    Η/Γ: 10/1971 , Fide: 4203208