ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ *
1 10293 ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22/04/1972 Α ΒΚ 1880 0
2 05024 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 28/08/1968 Α ΓΚ 1530 0
3 04957 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/03/1968 Α ΔΚ 1315 0
4 04960 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01/01/1967 Α ΔΚ 1235 0
5 04973 ΓΑΪΤΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/01/1967 Α ΓΚ 1000 0
6 05025 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 08/12/1967 Α ΓΚ 1000 0
7 04958 ΤΣΙΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/03/1968 Α ΔΚ 1000 0
8 04961 ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/01/1972 Α ΔΚ 1000 0
9 04959 ΑΜΙΝΤΑΣ - ΣΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΚΟΣΜΑΣ 20/11/1968 Α ΔΚ 1000 0
10 14335 ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/08/1976 Α 1000 0
11 14337 ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 06/06/1976 Α 1000 0
12 14336 ΒΡΟΥΣΙΑΣ ΜΠΟΓΚΤΑΝ - ΛΟΥΤΣΙΑΝ 05/09/1975 Α 1000 0
13 14755 ΑΛΕΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 13/02/1979 Α 1000 0