ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/1968, ΕΣΟ: 04323 | Fide: 4218086 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1986 1
2021B 1996 0
2021A 1996 0
2020B 1996 0
2020A 1996 4
2019B 2009 0
2019A 2009 6
2018B 2019 0
2018A 2019 6
2017B 2040 0
2017A 2040 0
2016B 2040 0
2016A 2040 0
2015B 2040 0
2015A 2040 0
2014B 2040 0
2014A 2040 0
2013B 2040 0
2013A 2040 0
2012B 2040 0
2012A 2040 0
2011B 2040 0
2011A 2040 0
2010B 2040 0
2010A 2040 0
2009B 2040 0
2009A 2040 0
2008B 2040 0
2008A 2040 0
2007B 2040 0
2007A 2040 0
2006B 2040 0
2006A 2040 1
2005B 2040 1
2005A 2050 3
2004B 2050 0
Παλαιότερα 2050 -