ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/1955, ΕΣΟ: 05913 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2011B 1540 4
2011A 1550 13
2010B 1515 0
2010A 1515 3
2009B 1530 7
2009A 1560 7
2008B 1645 0
2008A 1645 0
2007B 1645 0
2007A 1645 0
2006B 1645 0
2006A 1645 0
2005B 1645 0
2005A 1645 0
2004B 1645 0
Παλαιότερα 1645 -