ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/1973, ΕΣΟ: 07594, Fide: 4284178

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1528 0
2020A 1528 5
2019B 1500 0
2019A 1500 7
2018B 1528 4
2018A 1558 14
2017B 1591 0
2017A 1591 11
2016B 1599 16
2016A 1546 10
2015B 1557 16
2015A 1526 24
2014B 1504 18
2014A 1495 14
2013B 1540 15
2013A 1485 27
2012B 1530 14
2012A 1385 25
2011B 1075 1
2011A 1085 2
2010B 1065 0
2010A 1065 0
2009B 1065 0
2009A 1065 0
2008B 1065 0
2008A 1065 0
2007B 1065 0
2007A 1065 0
2006B 1065 0
2006A 1065 0
2005B 1065 0
2005A 1065 0
2004B 1065 0
Παλαιότερα 1065 -