ΦΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/1978, ΕΣΟ: 10563 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1315 0
2022A 1315 0
2021B 1315 0
2021A 1315 0
2020B 1315 0
2020A 1315 0
2019B 1315 0
2019A 1315 0
2018B 1315 0
2018A 1315 0
2017B 1315 0
2017A 1315 0
2016B 1315 0
2016A 1315 0
2015B 1315 0
2015A 1315 0
2014B 1315 0
2014A 1315 0
2013B 1315 0
2013A 1315 0
2012B 1315 0
2012A 1315 0
2011B 1315 0
2011A 1315 0
2010B 1315 0
2010A 1315 0
2009B 1315 0
2009A 1315 0
2008B 1315 0
2008A 1315 0
2007B 1315 0
2007A 1315 0
2006B 1315 0
2006A 1315 0
2005B 1315 0
2005A 1315 0
2004B 1315 0
Παλαιότερα 1315 -