ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1981, ΕΣΟ: 11088 | Fide: 4217071 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1790 0
2023B 1790 0
2023Α 1790 0
2022B 1790 0
2022A 1790 0
2021B 1790 0
2021A 1790 0
2020B 1790 0
2020A 1790 0
2019B 1790 0
2019A 1790 0
2018B 1790 0
2018A 1790 0
2017B 1790 0
2017A 1790 0
2016B 1790 0
2016A 1790 0
2015B 1790 0
2015A 1790 0
2014B 1790 0
2014A 1790 12
2013B 1755 10
2013A 1705 6
2012B 1655 6
2012A 1640 3
2011B 1615 1
2011A 1610 0
2010B 1610 0
2010A 1610 1
2009B 1625 0
2009A 1625 0
2008B 1625 9
2008A 1625 0
2007B 1625 7
2007A 1615 4
2006B 1620 0
2006A 1620 28
2005B 1565 2
2005A 1550 0
2004B 1550 0
Παλαιότερα 1550 -