ΝΙΚΟΥ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 10/1954, ΕΣΟ: 11567 | Fide: 4274695

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1194 0
2021B 1194 0
2021A 1194 0
2020B 1194 0
2020A 1194 0
2019B 1194 12
2019A 1184 0
2018B 1184 5
2018A 1152 6
2017B 1142 14
2017A 1107 7
2016B 1117 4
2016A 1115 6
2015B 1110 9
2015A 1180 7
2014B 1156 8
2014A 1170 3
2013B 1170 0
2013A 1170 0
2012B 1170 0
2012A 1170 0
2011B 1170 6
2011A 1235 0
2010B 1235 8
2010A 1290 1
2009B 1280 0
2009A 1280 3
2008B 1285 0
2008A 1285 1
2007B 1275 0
2007A 1275 11
2006B 1305 0
2006A 1305 3
2005B 1300 7
2005A 1360 4
2004B 1370 0
Παλαιότερα 1370 -

Σύλλογοι