ΣΑΧΤΑΧΤΙΝΣΚΙ ΑΛΕΚΠΕΡ

Η/Γ: 01/1943, ΕΣΟ: 16712 | Fide: 4206851 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2010A 2210 9
2009B 2205 6
2009A 2215 18
2008B 2230 10
2008A 2235 10
2007B 2240 4
2007A 2240 9
2006B 2220 34
2006A 2240 35
2005B 2250 22
2005A 2250 22
2004B 2290 11
Παλαιότερα 2280 -