ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 05/1983, ΕΣΟ: 17345

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1345 0
2020A 1345 0
2019B 1345 0
2019A 1345 0
2018B 1345 0
2018A 1345 0
2017B 1345 0
2017A 1345 0
2016B 1345 0
2016A 1345 0
2015B 1345 0
2015A 1345 0
2014B 1345 0
2014A 1345 0
2013B 1345 0
2013A 1345 0
2012B 1345 0
2012A 1345 0
2011B 1345 0
2011A 1345 0
2010B 1345 0
2010A 1345 0
2009B 1345 0
2009A 1345 0
2008B 1345 0
2008A 1345 0
2007B 1345 0
2007A 1345 0
2006B 1345 0
2006A 1345 0
2005B 1345 0
2005A 1345 0
2004B 1345 0
Παλαιότερα 1345 -

Σύλλογοι