ΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 08/1951, ΕΣΟ: 17493 | Fide: 4211308 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2008B 1540 4
2008A 1560 7
2007B 1595 6
2007A 1595 24
2006B 1585 4
2006A 1575 7
2005B 1620 4
2005A 1605 15
2004B 1605 8
Παλαιότερα 1590 -

Σύλλογοι