ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/1982, ΕΣΟ: 19956 | Fide: 4216202 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2010A 1560 0
2009B 1560 0
2009A 1560 0
2008B 1560 0
2008A 1560 0
2007B 1560 0
2007A 1560 23
2006B 1515 9
2006A 1525 4
2005B 1555 19
2005A 1575 8
2004B 1570 4
Παλαιότερα 1550 -