ΜΗΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/1978, ΕΣΟ: 20603 | Fide: 4297890 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1711 0
2021B 1711 0
2021A 1711 0
2020B 1711 0
2020A 1711 0
2019B 1711 0
2019A 1711 0
2018B 1711 0
2018A 1711 8
2017B 1681 0
2017A 1681 0
2016B 1681 7
2016A 1611 9
2004B 1585 0
Παλαιότερα 1585 -