ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕΝΕΞΕΝΙΑ

Η/Γ: 07/1990, ΕΣΟ: 22071, Fide: 4212037

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1445 0
2020A 1445 0
2019B 1445 0
2019A 1445 0
2018B 1445 0
2018A 1445 0
2017B 1445 0
2017A 1445 0
2016B 1445 0
2016A 1445 0
2015B 1445 0
2015A 1445 0
2014B 1445 0
2014A 1445 0
2013B 1445 0
2013A 1445 0
2012B 1445 0
2012A 1445 0
2011B 1445 0
2011A 1445 4
2010B 1415 6
2010A 1430 9
2009B 1480 0
2009A 1480 4
2008B 1475 0
2008A 1475 0
2007B 1475 0
2007A 1475 10
2006B 1490 24
2006A 1475 13
2005B 1445 36
2005A 1520 7
2004B 1550 4
Παλαιότερα 1540 -