ΚΛΙΜΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ

Η/Γ: 10/1977, ΕΣΟ: 22993 | Fide: 4206983 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1753 0
2023Α 1753 0
2022B 1753 0
2022A 1753 3
2021B 1771 9
2021A 1716 0
2020B 1716 0
2020A 1716 0
2019B 1716 6
2019A 1788 15
2018B 1734 9
2018A 1705 40
2017B 1738 0
2017A 1738 0
2016B 1738 0
2016A 1738 54
2015B 1789 14
2015A 1727 33
2014B 1745 16
2014A 1810 33
2013B 1840 8
2013A 1845 15
2012B 1865 10
2012A 1870 14
2011B 1895 11
2011A 1920 14
2010B 1930 7
2010A 1940 4
2009B 1960 14
2009A 1945 6
2008B 1950 17
2008A 1955 4
2007B 1945 26
2007A 1940 22
2006B 1925 0
2006A 1925 0
2005B 1925 0
2005A 1925 0
2004B 1925 6
Παλαιότερα 1940 -