ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1992, ΕΣΟ: 24321 | Fide: 4222431

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1747 9
2021B 1805 10
2021A 1821 0
2020B 1821 0
2020A 1821 0
2019B 1821 0
2019A 1821 0
2018B 1821 13
2018A 1833 5
2017B 1813 0
2017A 1813 11
2016B 1836 0
2016A 1836 9
2015B 1820 3
2015A 1815 6
2014B 1746 7
2014A 1750 21
2013B 1685 0
2013A 1685 7
2012B 1700 0
2012A 1700 0
2011B 1700 0
2011A 1700 0
2010B 1700 0
2010A 1700 0
2009B 1700 0
2009A 1700 2
2008B 1690 10
2008A 1720 9
2007B 1725 26
2007A 1630 11
2006B 1615 26
2006A 1475 10
2005B 1410 11
2005A 1360 12
2004B 1375 3
Παλαιότερα 1360 -