ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ

Η/Γ: 09/1995, ΕΣΟ: 26405, Fide: 4227123

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1831 0
2020B 1831 1
2020A 1849 0
2019B 1849 0
2019A 1849 9
2018B 1827 7
2018A 1755 10
2017B 1737 4
2017A 1729 15
2016B 1709 4
2016A 1722 10
2015B 1661 8
2015A 1637 8
2014B 1650 16
2014A 1555 7
2013B 1535 11
2013A 1540 2
2012B 1545 0
2012A 1545 5
2011B 1520 17
2011A 1430 6
2010B 1420 27
2010A 1425 12
2009B 1375 26
2009A 1370 10
2008B 1400 24
2008A 1105 4
2007B 1075 27
2007A 1025 10
2006B 1010 6
2006A 1000 0
2005B 1005 0
2005A 1000 0
2004B 1000 0
Παλαιότερα 1005 -