ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1999, ΕΣΟ: 31173 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1000 0
2022A 1000 0
2021B 1000 0
2021A 1000 0
2020B 1000 0
2020A 1000 0
2019B 1000 0
2019A 1000 0
2018B 1000 0
2018A 1000 0
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 2
2012B 1005 2
2012A 1005 2
2011B 1005 0
2011A 1005 0
2010B 1005 0
2010A 1005 0
2009B 1000 0
2009A 1005 0
2008B 1010 0
2008A 1010 0
2007B 1000 0
2007A 1005 0
2006B 1005 0
2006A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -