ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1975, ΕΣΟ: 35082 | Fide: 4264320 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1110 0
2022A 1110 0
2021B 1110 0
2021A 1110 0
2020B 1110 0
2020A 1110 0
2019B 1110 0
2019A 1110 0
2018B 1110 0
2018A 1110 0
2017B 1110 0
2017A 1110 0
2016B 1110 0
2016A 1110 0
2015B 1110 0
2015A 1110 0
2014B 1110 0
2014A 1110 0
2013B 1110 0
2013A 1110 0
2012B 1110 0
2012A 1110 0
2011B 1110 0
2011A 1110 3
2010B 1075 33
2010A 1000 17
2009B 1015 17
2009A 1000 0
2008B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι