ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 01/2003, ΕΣΟ: 37259 | Fide: 4278674 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1882 3
2022B 1875 8
2022A 1874 0
2021B 1874 0
2021A 1874 0
2020B 1874 0
2020A 1874 2
2019B 1878 26
2019A 1875 11
2018B 1897 39
2018A 1719 8
2017B 1734 23
2017A 1737 17
2016B 1692 18
2016A 1612 10
2015B 1552 16
2015A 1559 19
2014B 1399 25
2014A 1170 12
2013B 1105 5
2013A 1120 15
2012B 1065 20
2012A 1085 16
2011B 1085 11
2011A 1160 24
2010B 1275 9
2010A 1005 0
2009B 1000 0
2009A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -