ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 04/1998, ΕΣΟ: 39543 | Fide: 4284640 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1546 0
2022B 1546 0
2022A 1546 0
2021B 1546 0
2021A 1546 0
2020B 1546 0
2020A 1546 0
2019B 1546 0
2019A 1546 2
2018B 1523 0
2018A 1523 5
2017B 1491 0
2017A 1491 0
2016B 1491 1
2016A 1472 2
2015B 1521 2
2015A 1499 11
2014B 1454 10
2014A 1365 9
2013B 1355 24
2013A 1225 32
2012B 1180 18
2012A 1095 14
2011B 1005 8
2011A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -