ΙΟΡΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2002, ΕΣΟ: 40509 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 948 0
2023Α 948 0
2022B 948 0
2022A 948 0
2021B 948 0
2021A 948 0
2020B 948 0
2020A 948 0
2019B 948 0
2019A 948 0
2018B 948 0
2018A 948 0
2017B 948 0
2017A 948 0
2016B 948 0
2016A 948 6
2015B 980 0
2015A 980 4
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
2012A 1000 0
2011B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -