ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 42058 | Fide: 25812467 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 937 1
2022B 940 1
2022A 958 1
2021B 961 12
2021A 1008 0
2020B 1008 0
2020A 1008 0
2019B 1008 18
2019A 973 4
2018B 953 10
2018A 973 8
2017B 995 9
2017A 969 7
2016B 917 16
2016A - 4
2015B - 4
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1010 0
2013B 1010 0
2013A 1005 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -