ΚΑΡΑΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΝΙΒΑΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 42138 | Fide: 25814249 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1049 0
2022A 1049 1
2021B 1026 0
2021A 1026 0
2020B 1026 0
2020A 1026 1
2019B 1029 0
2019A 1029 9
2018B 1052 3
2018A 1074 15
2017B 939 0
2017A 939 3
2016B 953 6
2016A 975 5
2015B 993 5
2015A 964 6
2014B 978 6
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1005 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι