ΣΙΩΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 42698 | Fide: 25815415 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1153 7
2022A 1021 0
2021B 1021 5
2021A 1017 0
2020B 1017 1
2020A 1020 0
2019B 1020 1
2019A 1003 2
2018B 1014 0
2018A 1014 3
2017B 1000 3
2017A 984 6
2016B 971 5
2016A 955 8
2015B - 0
2015A - 4
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
2012B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -