ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 43190 | Fide: 25814770 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1197 0
2022A 1197 9
2021B 1281 7
2021A 1219 0
2020B 1219 1
2020A 1245 0
2019B 1245 2
2019A 1241 8
2018B 1182 5
2018A 1176 7
2017B 1158 8
2017A 1004 5
2016B 978 5
2016A 936 10
2015B - 0
2015A - 3
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -