ΠΑΪΖΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Η/Γ: 11/1959, ΕΣΟ: 43325 | Fide: 25823159 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 804 0
2022A 804 0
2021B 804 0
2021A 804 0
2020B 804 0
2020A 804 4
2019B 800 13
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -