ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 43343 | Fide: 25827715 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1810 43
2022B 1804 76
2022A 1737 43
2021B 1690 40
2021A 1552 0
2020B 1552 22
2020A 1336 31
2019B 1507 47
2019A 1202 41
2018B 1439 46
2018A 1065 19
2017B 975 27
2017A 1044 23
2016B 830 11
2016A - 9
2015B - 4
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -