ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΣΕΑΣ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 43345 | Fide: 25820915 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 999 0
2022B 999 0
2022A 999 0
2021B 999 0
2021A 999 0
2020B 999 0
2020A 999 5
2019B 1007 4
2019A 1038 14
2018B 971 12
2018A 914 9
2017B 875 2
2017A 865 10
2016B 836 9
2016A 939 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -