ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 01/1993, ΕΣΟ: 43347 | Fide: 25821016

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1595 8
2021B 1568 0
2021A 1568 0
2020B 1568 0
2020A 1568 0
2019B 1568 0
2019A 1568 0
2018B 1568 0
2018A 1568 0
2017B 1568 5
2017A 1572 8
2016B 1572 0
2016A 1572 6
2015B 1567 5
2015A 1541 2
2014B 1540 10
2014A 1371 17
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -