ΤΖΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 43816 | Fide: 25832794 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1057 2
2022A 1067 2
2021B 1075 2
2021A 1081 0
2020B 1081 4
2020A 1141 9
2019B 1047 20
2019A 1147 15
2018B 1003 7
2018A 986 1
2017B 934 7
2017A 950 16
2016B - 0
2016A - 3
2015B - 3
2015A - 3
2014B - 0
2014A 1005 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -