ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 43880 | Fide: 25816284 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1004 0
2023Α 1004 0
2022B 1004 0
2022A 1004 0
2021B 1004 0
2021A 1004 0
2020B 1004 0
2020A 1004 0
2019B 1004 0
2019A 1004 0
2018B 1004 0
2018A 1004 0
2017B 1004 0
2017A - 4
2016B 1004 0
2016A 1004 4
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -