ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 43922 | Fide: 25842633 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1622 11
2022B 1595 28
2022A 1325 25
2021B 1285 21
2021A 1238 0
2020B 1238 8
2020A 1110 1
2019B 1085 8
2019A 971 0
2018B 971 23
2018A - 2
2017B 1000 0
2017A - 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι