ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 44065 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A - 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -