ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 44088 | Fide: 25840282 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 941 0
2023Α 941 0
2022B 941 0
2022A 941 0
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 0
2019A 941 1
2018B 946 3
2018A 927 8
2017B 974 0
2017A 974 6
2016B 905 0
2016A 905 4
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι