ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 44112 | Fide: 25826409 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 948 0
2022A 948 0
2021B 948 0
2021A 948 0
2020B 948 0
2020A 948 2
2019B 934 2
2019A 916 2
2018B 897 2
2018A 835 6
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 3
2015A - 3
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -