ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 44217 | Fide: 25832875 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1484 0
2022B 1484 0
2022A 1484 0
2021B 1484 0
2021A 1484 0
2020B 1484 9
2020A 1448 4
2019B 1463 7
2019A 1494 4
2018B 1451 9
2018A 1469 7
2017B 1524 18
2017A 1494 4
2016B 1445 25
2016A 1328 6
2015B 1222 19
2015A 1141 2
2014B 1121 5
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -