ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 44310 | Fide: 25824678 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1108 0
2021B 1108 1
2021A 1111 0
2020B 1111 2
2020A 1084 0
2019B 1084 2
2019A 1071 10
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -