ΤΑΦΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΑ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 44367 | Fide: 25827910 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1210 0
2022A 1210 5
2021B 1214 0
2021A 1214 0
2020B 1214 0
2020A 1214 4
2019B 1219 2
2019A 1203 12
2018B 1159 7
2018A 1081 13
2016A 914 20
2015B 928 3
2015A 941 11
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι