ΜΠΕΝΑΡΝΤΟΥΤ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΡΕΒΕΚΚΑ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 44374 | Fide: 25847775 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1219 0
2023Α 1219 6
2022B 1172 5
2022A 1188 2
2021B 1171 3
2021A 1138 0
2020B 1138 0
2020A 1138 0
2019B 1138 0
2019A 1138 20
2018B 1028 16
2018A 1006 7
2017B 980 13
2017A 869 5
2016B 830 11
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -