ΜΠΙΧΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 44412 | Fide: 25830368 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1219 0
2023Α 1219 3
2022B 1165 7
2022A 1215 0
2021B 1215 0
2021A 1215 0
2020B 1215 0
2020A 1215 18
2019B 1185 20
2019A 1101 26
2018B 1134 22
2018A 1170 23
2017B 1072 20
2017A 943 17
2016B 881 21
2016A 887 19
2015B 830 3
2015A - 9
2014B - 0
2014A 1005 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι