ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 44640 | Fide: 25835378 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1316 6
2022B 1308 0
2022A 1308 1
2021B 1298 0
2021A 1298 0
2020B 1298 0
2020A 1298 4
2019B 1237 3
2019A 1231 7
2018B 1173 6
2018A 1131 11
2017B 1081 8
2017A 1062 9
2016B 1036 14
2016A 1033 13
2015B 981 12
2015A 933 12
2014B 838 6
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -