ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 44656 | Fide: 25837435 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1540 33
2022A 1343 24
2021B 1383 34
2021A 1520 0
2020B 1520 26
2020A 1521 31
2019B 1597 48
2019A 1413 42
2018B 1463 23
2018A 1383 31
2017B 1237 37
2017A 1216 23
2016B 999 28
2016A 992 10
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -