ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 44657 | Fide: 25853155 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1154 6
2021B 1068 0
2021A 1068 0
2020B 1068 0
2020A 1068 0
2019B 1068 0
2019A 1068 0
2018B 1068 0
2018A 1068 6
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -