ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 44764 | Fide: 25846302 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1159 0
2021B 1159 0
2021A 1159 0
2020B 1159 1
2020A 1133 0
2019B 1133 0
2019A 1133 16
2018B 1065 6
2018A 1013 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -