ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 11/2003, ΕΣΟ: 44896 | Fide: 25818163 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1074 0
2022A 1074 2
2021B 1056 3
2021A 1038 0
2020B 1038 0
2020A 1038 0
2019B 1038 17
2019A 939 1
2018B 958 12
2018A 984 6
2017B 992 5
2017A 966 6
2016B 949 16
2016A 936 0
2015B 936 4
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -