ΚΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 44905 | Fide: 25838210 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1043 4
2022B 1017 1
2022A 999 3
2021B 931 6
2021A 962 0
2020B 962 0
2020A 962 0
2019B 962 15
2019A 884 0
2018B 884 10
2018A 886 4
2017B 881 7
2017A 904 4
2016B 956 14
2016A 1083 0
2015B 1083 5
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -