ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2001, ΕΣΟ: 44958 | Fide: 25839500 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 4
2016A 916 4
2015B 946 4
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -