ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 44959 | Fide: 25852442 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 960 0
2022A 960 0
2021B 960 0
2021A 960 0
2020B 960 0
2020A 960 2
2019B 893 1
2019A 839 2
2018B 838 2
2018A 830 0
2017B 830 8
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -